Títol:

Plano General Hoja 1.

Autor:

Signat per enginyer de camins autor de projecte d’abastament d’aigua potable al municipal (signatura il·legible).

Data (es):

15 de maig de 1949

Descripció:

Plànol topogràfic del nucli urbà de Llagostera amb la xarxa de distribució d’aigua potable. Escala 1:200.

Forma part del projecte d’abastament d’aigua iniciat el 1945 quan es planteja la represa de les obres de l’abastament d’aigua potable després dels primers intents de l’any 1924.

Hi ha representada la xarxa de distribució, els pous de captació d’aigua, el dipòsit del Puig del General, els carrers, les carreteres i la via del tren de St. Feliu a Girona… El plànol està signat per l’Alcalde Leandre Calm Figueras i per l’enginyer autor del projecte

Dimensions:

1,10x90cm

Fons:

Núm. de registre:

Ajuntament de Llagostera

Reg.009915

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.