Carrer Albertí

Nom popular:

Carrer de la Torre

Cronologia:

Carrer Albertí (1912)

Informació:

La “Torre Albertí”, masia situada a davant l’actual parc de la Torre, deu el seu nom a la família Albertí originaris d’un mas situat a Ridaura. L’any 1541 Pere Albertí, procurador del baró de Llagostera, va ser nomenat cavaller i va obtenir permís per aixecar una torre de defensa al costat de la casa que ha acabat identificant la propietat.

No s’han trobat dades sobre l’aprovació del nom del carrer, però el 10 de setembre de 1912 els propietaris de la Torre van comunicar a l’Ajuntament l’obertura definitiva del carrer Albertí. Uns anys abans, el 1864, havien demanat poder urbanitzar el terreny conegut com “l’argila” que comprenia la zona dels actuals carrers Albertí i Sant Josep.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament.

GRAU, Dolors (1999): «La torre Albertí de Llagostera», Revista de Girona [Girona], n. 195, p. 99-106.