Sebastià Gispert Oliveras (Llagostera 1898 – 1988) fabricant i comerciant de productes de suro i, més tard, d’alimentació. El fons aplega documents relacionats amb la seva activitat professional, amb el Casino Llagosterenc, entitat a la qual va estar estretament vinculat i amb el Butlletí de Llagostera, publicació local on va col.laborar de manera continuada.
. Anys extrems: 1929-1989
· Tipus de document: Textual/cartells/imatges
· Accés: públic

 Descripció del fons
 Inventari