Conjunt de documentació generat per l’Associació Els Papus-Tisores constituïda l’any 1995 amb l’objectiu emprendre l’edició d’una publicació local. La nova publicació rebrà el nom de El Butlletí de Llagostera en record i reconeixement a la revista del mateix nom desapareguda 5 anys abans.

· Anys extrems: 1995-2007
· Tipus de document: Textual / Imatges
· Volum: 3 capses i 2761 fotografies
· Llengua: català
· Accés: públic

 Descripció del fons
 Inventari