Conjunt documental generat per la Cúria del batlle que, com a representant del senyor, és jutge de plebeus i presideix la Cúria o Cort. A més de les funcions judicials, el batlle té assignades funcions governatives i policials (alçament de sometents i unions) i actua com a administrador dels béns i rendes del senyor, presideix i supervisava el consell municipal i aplica les ordinacions generals i locals mitjançant crides i bans.
· Anys extrems: 1584/1753
· Tipus de document: Textual
· Volum: 2 llibres
· Llengua: llatí, castellà i català
· Accés: públic

 

 Descripció del fons