Títol:

Plànol perimetral del terme de Llagostera

Autor:

Agustí Bragat, agrimensor

Data (es):

1879

Descripció:

El plànol perimetral està representat gràficament a escala 1:10.000 sobre paper tela.

És manuscrit i policrom tot i que utilitza el negre de manera majoritària. Els cursos d’aigua, rius, rieres, recs i basses dels molins són acolorits en blau, el vermell es reserva per a les edificacions. El límit del terme s’indica amb una línia de creuetes interrompuda per les fites de terme on s’assenyala també el nom i el número de la fita, si en té, i els pobles confrontants. Una fletxa travessa el plànol i assenyala el nord. L’única carretera moderna representada és la de Girona a Sant Feliu, la resta de vies de comunicació formen extensa xarxa de camins principals i secundaris. Només en les principals s’indica el nom: camino de Panedes a Romañá, camino de Llagostera a Caldas de Malavella, camino de Llagostera a Cassá de la Selva, camino de Llagostera a Vidreras y Tossa i camino de Tossa a Sant Feliu pel petit tram d’aquest camí que entra dins el terme de Llagostera. També hi trobem altres topònims: alguns masos, rius, torrents i fonts. Les elevacions de terreny més rellevants estan dibuixades esquemàticament al costat del topònim: Puig dels Lladres, Tranquinell, Puig de la Ruira, Puig Salom …

Dimensions:

90 x 107cm

Fons:

Núm. de registre:

Ajuntament de Llagostera

Reg, 010130

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.