Títol:

Plànol dels límits entre Llagostera i Solius

Autor:

Francisco Barnoya, agrimensor

Data (es):

15 de desembre 1861

Descripció:

Plànol de definició d’un tram de la línea del terme municipal entre Llagostera i Solius. Escala 1:1.500.

Plànol elaborat en relació a la disputa amb Solius per la definició de la línea del terme municipal de la zona compresa des del límit Tossa-Llagostera-Solius al torrent de la Massanera.

Representa dues possibles línies divisòries, la proposta antiga defensada per Llagostera i la defensada per Esteve Muixach. També s’hi representen masies, turons, puigs, torrents… La llegenda aporta informació complementària als elements representats.

Dimensions:

62×40 cm

Fons:

Núm. de registre:

Ajuntament de Llagostera

Reg.007846

Reproducció:

Lliure

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.