Títol:

Mapa planimètric de Llagostera

Autor:

Signat pel Tinent coronel de E.M. José Gª Puchol

Data (es):

15/03/1925

Descripció:

Plànol del terme municipal de Llagostera. Escala 1/25000. Elaborat per Depósito de Guerra. Comissión geografica del N.E. de España dins els treballs previs a la realització del Mapa Topogràfic Nacional.

Conté toponímia de les cases de pagès, camins i carreteres, puigs, fites i delimitació del terme municipal. Hi ha rius i rieres però sense nom.

Dimensions:

84×61 cm

Núm. de registre:

006570

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.