Títol:

Mapa planimètric de Llagostera

Autor:

Signat pel Tinent coronel de E.M. José Gª Puchol

Data (es):

15 de març de 1925

Descripció:

Plànol del terme municipal de Llagostera. Escala 1/25000. Elaborat per Depósito de Guerra. Comissión geografica del N.E. de España dins els treballs previs a la realització del Mapa Topogràfic Nacional.

Hi ha representat camins i carreteres, puigs, cases de pages, rius i rieres i les fites i la delimitació del terme municipal. Conté toponímia d’algunes de les cases de pagès, amb algún error al traduir al castellà.

Dimensions:

84×61 cm

Fons:

Núm. de registre:

Ajuntament de Llagostera

Reg.006570

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.