Periodich de Juventud Autonomista.
Girona, Dalmau Carles y Comp: 1910. Bimensual/Quadrimestral
Núm. 2 (juny 1910), núm. 3 i núm.4 (juliol 1910), núm. 5 i núm 6 (agost 1910), núm 9,10,11,12 (octubre 1910), núm. 14 (novembre 1910)
Autor de la capçalera: Rafel Mas i Ripoll
Reg.1