1. Protecció de dades
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA informa que les dades personals que facilitin a través de qualsevol de les seves webs, domininis i subdominis de www.llagostera.cat entre ells http://arxiu.llagostera.cat seran incloses en un arxiu automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA.
La finalitat de l’ esmentat fitxer és enviar en un futur el Newsletter i serveis de l’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA que puguin esdevenir d’interès als nostres vilatans i visitants, o disposar d’informació de possibles col·laboradors.
L’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. Per això, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. La informació no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.
Les persones que ho desitgin podran, en tot moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic, premsa@llagostera.cat o a la Plaça del Castell, 1.

2. Propietat intel·lectual
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest lloc, el disseny gràfic i els codis font són de titularitat exclusiva de l’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA.
Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol tipus que apareguin en el lloc web estan protegits per llei.

3. Contingut i enllaços
L’ AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, ja que és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.
Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web arxiu.llagostera.cat.

4. Legislació i jurisdicció
Aquestes condicions generals s’interpretaran d’acord amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el no s’hagi previst aquí. (Bàsicament, la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic.)
Els usuaris de arxiu.llagostera.cat són conscients de tot el que s’exposa més amunt i ho accepten voluntàriament.