Conjunt documental generat per l’Ajuntament de Llagostera en l’exercici de les competències que la legislació vigent en cada període li atribueix. Des de mitjans segle XIX els ajuntaments s’han ocupat de salut pública, proveïments, seguretat, instrucció, beneficència, obres i infraestructures i serveis delegats per l’estat (població, eleccions, impostos, serveis militars). A partir de 1979 a aquestes competències clàssiques cal afegir nous serveis: cultura, esports, cooperació al desenvolupament, ocupació, promoció local i medi ambient.

  • Anys extrems: 1716 fins a l’actualitat
  • Tipus de document: Textual / imatges / plànols i mapes / cartells i programes
  • Volum: 1.021 ml
  • Llengua: llatí, català i castellà
  • Accés: públic, restringit en els casos previstos per la llei
Fons de l’ajuntament de Llagostera