Prats Falgons, Felicià

Alcalde (11/03/1814 – 24/08/1814)

Barceló, Grau

Alcalde (14/02/1813 – 10/03/1814)