Conjunt documental produït per la família Tarrè,  pagesos del veïnat de Pocafarina, en l’administració del patrimoni del mas Tarrè situat en actual veinat de Pocafarina de Llagostera.
· Anys extrems: 1623 -1944
· Tipus de document: Textual, imatge
· Volum: 0,7 ml, paper
· Llengua: català, castellà i llatí
· Accés: públic

Descripció

Inventari