La col·lecció Josep Cantó Pagès (Llagostera 1926-2015) està formada per documentació textual (documents solts),  gràfica (cartells, programes de mà…) d’actes i d’activitats programades per entitats i associacions de Llagostera. La col•lecció conté també una completa col·lecció de goigs i de programes de mà dels cinemes de Llagostera..

Des de ben jove Josep Cantó va participar en entitats i associacions del municipi. Va ser membre fundador de l’Agrupació Filatèlica i Numismàtica, de la publicació local Lacustària i de la última junta de la cooperativa La Regeneradora. La seva gran passió, però, va ser la història de Llagostera. Amb el seu inseperable amic Antoni Mascort van contribuir de manera significada a la difusió de la història local de Llagostera.

·Anys extrems: 1414-2008
·Tipus de document: gràfic
·Volum:  7 capses, paper, pergamí
·Llengua: català, catellà
·Accés: públic