Un notari i els seus papers durant la Guerra del Francès