El bosc de ribera. La vegetació dels rius i de les rieres de Llagostera