Conjunt documental produït i aplegat pel patrimoni Poch de la parròquia de Santa Seclina (Caldes de Malavella). L’origen de la família Poch a la parròquia de Santa Seclina es situa l’any 1570 quan Rainero Poch, un fadristern de can Poch de Santa Susana de Pineda, adquireix el molí de can Campdurà, més tard el 1593 juntament amb el seu fill Jeroni adquiria tot el mas Campdorà, a partir d’aquest moment el mas s’anomenarà Poch. Bernat de Campdora l’havia obtingut el 1243 per compra a Agnès filla de Pere Rocabruna i Raimunda Campdorà.

· Anys extrems: Segles XVI-XIX

· Tipus de document: Textual
· Volum: 19 registres
· Llengua: llatí, català i castellà
· Accés: públic

 

 Descripció del fons
  Inventari