Conjunt documental generat pel patrimoni Moner de Ridaura per una banda, per Josep Roura Masmitjà per l’altra, en l’activitat professional com advocat a Barcelona i finalment per la família Suárez Giménez, hereus del mas Moner.
· Anys extrems: 1827 – 1984
· Tipus de document: Textual, imatge, plànol
· Volum: 3 ml.; paper, paper tela
· Llengua: català i castellà
· Accés: públic

Descripció del fons

Inventari