Documentació generada per la Parada de Sementals autoritzada per la Dirección General de Ganaderías e Industrias Pecuarias a favor de Joan Sàbat Fullà entre el 1922 i el 1938. També conté escriptures de venda, testaments i capítols matrimonials relacionats amb una petita propietat rural situada al veïnat de Gaià entre el 1870 i el 1942.

· Anys extrems: 1870 -1942
· Tipus de document: Textual i imatges
· Volum: 1 capsa
· Llengua: castellà
· Accés: públic

Accés a inventari