Conjunt documental generat arran de la formació i l’administració del patrimoni de la família Font Brujats, hereus i descendents dels patrimonis Oliver i Moner, masos del veïnat de Pocafarina de Llagostera.
· Anys extrems: 1661-1950
· Tipus de document: Textual
· Volum: 1 capsa
· Llengua: català i castellà
· Accés: públic

 Inventari