Conjunt de documentació generat per la Cambra Agrària Local de Llagostera i per l’entitat que la va precedir, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Llagostera, entitats que donaven suport i serveis a la pagesia i en especial s’encarregaven de la mutualitat social agrària.
Anys extrems 1958-1994
Tipus de document:
• Textual
Volum: 2,90 ml., paper
Llengua: castellà i català.
Accés: públic

 Descripció del fons
Inventari