La col·lecció Ramon Brugulat Pagès (Llagostera 1960) està formada per documentació gràfica (cartells, programes de mà…) d’actes i d’activitats programades per entitats i associacions de Llagostera. La col•lecció conté també propaganda i programes d’eleccions municipals.

·Anys extrems: 1976-1992
·Tipus de document: gràfic
·Volum: 2 capses
·Llengua: català
·Accés: públic