Leandre Calm Figueras (1920-1999 ) va ser alcalde de Llagostera entre el 1946 i el 1954. La col•lecció està formada majoritàriament per cartells patrocinats per les companyies d’assegurances La Catalanya. Compañia de Seguros que Leandre Calm representava a Llagostera.

·Anys extrems: 1954-1992
·Tipus de document: gràfic
·Volum: 1 capsa
·Llengua: castellà i català
·Accés: públic