RSS

 2013  Homes i terres. L'ordenació del paisatge agrari de Llagostera, segles XIII-XX

 
Llagostera, des del cel. El paisatge a partir d'una fotografia aèria, Josep Pintó.
Josep Pintó
 
La casa de l'era de la Llaca. Com un antic mas retorna d'un silenci de vuit segles, Joan Llinàs.
Joan Llinàs
 
La capbrevació de Pere Bofill,  1319. El món rural medieval a través d'un capbreu, Elvis Mallorquí.
Elvis Mallorquí
 
Els Llambí de Panedes. Els documents d'administrar un mas, Marta Albà.
El control del mercat de la terra pel senyor de Llagostera. L'estudi del mercat de la terra als segles XVI-XVII, Pere Gifre.
Pere Gifre
 
L'establiment emfitèutic de Narcís Maymí a Josep Carreras, 1819.
El creixement dels segles XVIII i XIX a través dels establiments, Eduard Díaz.
El plànol parcel·lari d'Agustí Bragat, 1863-1879. Un plànol per repartir la contribució territorial de Llagostera, Marta Albà.
Jesús Burgueño - Francesc Nadal
 
Entrevista a una masovera. L'experiència d'entrevistar masovers i masoveres, Enric Saguer. 
Enric Saguer