RSS
     
  69 llagosterencs formen part de la Memòria del món
El llibre del Sindicat Remença, conservat a l'Arxiu Municipal de Girona, ha estat registrat com un dels documents Memòria del mon per la UNESCO.
 
En aquest important document es recullen les actes de les reunions dels homes remença de 912 parròquies de les diòcesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell. L'objectiu de les reunions era nomenar els representats que havien de negociar l'abolició de la servitud dels mals usos davant del rei. 
 
A Llagostera es varen reunir l'11 de novembre de 1448 a la plaça del Castell. Eren 69 pagesos no lliures, tots homes menys una vidua, Vicenta. La majoria dels seus cognoms han perdurat donant nom a les masies on van viure: Xifre, Alou, Oliver, Sureda, Tarrè, Bonet, Bofill, Boada, Font, Roura, Fonolleras, Albertí, Moner, Gros, Darder, Roig...  Ara el nom d'aquestes cases de pagès forma part de la Memòria del món.  
 
Amb la inscripció al registre de la UNESCO, el document gironí esdevé el primer i únic de Catalunya a formar part del registre de la memòria mundial.
 
 
 
 El sindicat remença de l'any 1448 (Arxiu Municipal de Girona)

Memòria del mon. El Punt Avui. Joan Ventura (20/06/2013)