RSS

 

L’Arxiu Municipal està preparant la segona edició de les Conferències de l’Arxiu.

El cicle, previst per la propera tardor, constarà de 5 xerrades i girarà en torn a la transformació del paisatge i de l’espai agrícola entre el segle XIV i el segle XXI. Com en la darrera edició, les conferències es recopilaran en una publicació.

 

 Detall del plànol parcel·lari de Llagostera (1879) obra d' Agustí Bragat a escala 1:2500. Can Bonet i molí de can Moner 

 

El paisatge de Llagostera ha estat format al llarg dels segles gràcies al treball de l’agricultura. Com es pot conservar sense gairebé pagesos? És possible?

No podem entendre l’organització del territori sense les persones que al llarg del temps hi han viscut, l’han poblat i  l’han ocupat. La documentació escrita del segle XIV recull com la majoria de la població de Llagostera residia en petits masos, dels quals en comencem a conèixer les restes materials gràcies a l’arqueologia. Els pagesos, amb el nom de la casa com a cognom, estaven sotmesos a un grup divers de senyors directes.

Els pagesos dels masos que van resistir la crisi de la baixa edat mitjana i l’evolució econòmica dels segles XVI i XVII van esdevenir els nous poders del món rural gironí. Alguns van acumular el domini útil d’uns quants masos i van esdevenir hisendats, mentre cedien l’explotació de les terres als masovers.

Aquesta és la situació quan, a mitjan segle XIX, arriba a Llagostera Agustí Bragat, agrimensor i cartògraf, disposat a dibuixar en un plànol l’estructura territorial del municipi: les cases, els camins, els rius i recs i, sobretot, les terres de conreu i de bosc, per les quals calia pagar la contribució territorial.

A partir de la fi del segle XIX i durant bona part del XX, una sèrie de crisis i renovacions successives han transformat radicalment el món rural de Llagostera, igual com el de la resta del país i del continent. Estudis recents realitzats a través d’entrevistes orals a famílies d’hisendats i a famílies de masovers han posat de relleu les dificultats de l’economia agrària que han fet reduir al mínim el nombre de pagesos.

(27-02-2013)