RSS

 

Donació del fons fotogràfic Fotos Solà – Can Llirinós
 
L’Arxiu Municipal de Llagostera ha ingressat més de 24.000 negatius fotogràfics (1533 en placa de vidre) procedents del fotògraf Ricard Solà, que durant 41 anys va fotografiar la gent de Llagostera i la vida institucional, social i cultural del poble.
 
Ricard Solà Carles (Anglès 1916 -Llagostera 1991) va arribar a Llagostera el 1948 en casar-se amb Maria Dolors Llirinós Madí. De seguida inicia l’activitat professional com a fotògraf compaginant-la amb la papereria/llibreria, negoci que la família Llirinós amplia amb l’arribada del gendre. 
 
El fons Fotos Solà – Can Llirinós és un conjunt documental que conté la totalitat de l’activitat professional de Ricard Solà: reportatges d’esdeveniments festius, institucionals i religiosos, imatges publicitàries, casaments, comunions, retrats, fotos de galeria ...   Està format per uns 24.343 negatius fotogràfics datats entre el 1949 i el 1990.
 
Les imatges del fons constitueixen una mostra típica de la feina que a la segona meitat del segle XX realitzen els fotògrafs de poble. Les seves fotografies recullen pràcticament la totalitat dels llagosterencs que passaren a retratar-se al seu estudi, reflecteixen també la majoria de les obres púbiques, diferents esdeveniments socials i culturals que es produïren al poble, les inauguracions i les visites oficials i l’aspecte de l’entorn arquitectònic i paisatgístic de Llagostera
 
Les filles de Ricard Solà, Assumpció i Fina, han volgut donar el fons a l’Ajuntament de Llagostera. L’Arxiu Municipal  en garantirà la preservació i en farà difusió. Està prevista una exposició de les fotografies a finals de 2013, una vegada el fons estigui inventariat i descrit.
 
(08-01-2013)      
  

                                                                                                                                                 1966. Gimcana motorística       1959. Corpus. Plaça Catalunya

   
1967. Vista General
1961. Exposició Agrupació Filatèlica i Numismàtica
   
 1959. Corpus. Plaça Catalunya
1959. Inauguració de l’emissora Servei Social
   
1960. Festa del Domund
1962. Fàbrica Perpunt
   
1964. Festa d’Iniciació a l’Esport
1955. Festa de Sant Antoni 
   
1959. Dia Mundial del Cancer. Plaça Catalunya 
1955. Col·legi Ntra. Senyora del Carme