RSS

L'escut

 

Històricament el senyal amb el qual s’ha identificat la vila de Llagostera és una llagosta de mar:

• Els notaris de Llagostera del segle XVII utilitzaven un segell amb una llagosta per timbrar els seus documents.  (AHG. Fons notarial Caldes de Malavella - Llagostera)
• El retaule barroc de l’altar major de l’església parroquial de Sant Feliu, construït entre 1667 i 1675, tenia dos escuts en relleu amb una llagosta de mar i les lletres ERA situats simètricament a cada banda del retaule. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12. - GRAU, Josep M. T. – PUIG, Roser (1997): «Retaules barrocs», Crònica [Llagostera], n. 15.)
• El segle XIX a l’Ajuntament existien uns domassos amb l’escut de la llagosta (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.
• La primera seu del Casino de Llagostera al carrer Sant Pere tenia un escut pintat a la paret amb una llagosta de mar. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.

 

Segells amb escut utilitzats per l'Ajuntament de Llagostera des del segle XVIII
 

Va ser utilitzat, com a mínim, des de 1720 i fins el 1829.
S’hi pot veure clarament una llagosta i les lletres ERA.
 
Va ser utilitzat des de 1830 fins a 1850, aproximadament
Hi ha una llagosta a la part superior i a la inferior les lletres E R A.
 
 Va ser utilitzat entre el 1850 i el 1870 aproximadament. En aquesta ocasió la llagosta és molt estilitzada.  
Entre 1870 i 1910 l’escut que s’utilitza incorpora per primera vegada una corona reial, les quatre barres i una torre.
A sota la torre apareix una llagosta de petites dimensions.
Aquest escut decora la cadira de l’alcalde i dels tinents d’alcalde de la sala de Plens
 L’any 1876 la Junta d’Instrucció Primària també utilitza una llagosta
El febrer de 1910 s’adopta el nou escut dissenyat per Rafael Mas, director de l’Escola de Belles Arts.
En aquest escut desapareix la llagosta i per primera vegada apareix un llac, també incorpora el nom Lacustària.
De novembre de 1932 a febrer de 1939 s’utilitza un escut caironat i sense corona.
 A partir de 1939 es retorna a l’escut de 1910. L’any 1947 es reforma lleugerament i s’utilitzarà fins el 2001.

  La Comissió de Govern de 13 de novembre de 2011 acorda aplicar aquest logotip al paper oficial i segell de l'Ajuntament
  El Ple de l'Ajuntament celebrat el 28 de setembre de 2011 acorda aprovar el nou escut per tal d'oficialitzar-lo atenent la normativa heràldica de la Generalitat de Catalunya. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC Núm 6051) de 24 de gener de 2012 publica la conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Llagostera.
El nou escut oficial ha quedat inscrit en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.