RSS

El Butlletí de Llagostera 
Associació de Veïns 23 de febrer
Cassà de la Selva, Gràfiques Duch: 1980-1989
Del núm. 0 (1980) al 56 (1989)
Reg. 7
Índex

       
 Març 1980 Abril 1980  Maig 1980 Juny 1980 Juliol 1980 Agost 1980
           
 Setembre 1980 Octubre 1980 Novembre 1980 Desembre 1980 Febrer 1981  Març 1981
           
 Abril 1981 Maig 1981  Juny 1981  Juliol 1981 Setembre 1981 Octubre 1981
           
 Novembre 1981 Desembre 1981 Gener 1982 Febrer 1982  Març 1982 Maig 1982
           
 Juliol 1982 Setembre 1982   Gener 1983  Març 1983 Maig 1983  Juliol 1983
           
 Octubre 1983 Gener 1984 Març 1984  Maig 1984  Juliol 1984  Setembre 1984
           
Novembre 1984  Gener 1985 Març 1985 Maig 1985 Juliol 1985  Setembre 1985
           
 Novembre 1985  Maig 1986  Juliol 1986 Octubre 1986   Maig 1987 Novembre 1987 
           
 Desembre 1987  Gener 1988  Abril 1988 Desembre 1988  Maig 1989   Octubre 1989
           
 Desembre 1989  Juny 1990  Desembre 1990